GKN- R10

 Gạch không nung dùng để xây tường với: 

  • Khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm cao
  • Cường độ chịu lực có thể đáp ứng theo nhu cầu sử dụng
  • Trọng lượng nhẹ do độ rỗng lớn nên thích hợp với nhà nhiều tầng