GKN-R15

  •  Gạch không nung dùng để xây tường với: 
   • Khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm cao
   • Cường độ chịu lực có thể đáp ứng theo nhu cầu sử dụng
   • Trọng lượng nhẹ do độ rỗng lớn nên thích hợp với nhà nhiều tầng