• Căn cứ đặc điểm khí hậu của địa phương
  • Căn cứ đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
  • Căn cứ các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia về gạch bê tông

Công ty cổ phần Thiên Tân ban hành quy trình bảo dưỡng gạch không nung được sản xuất tại nhà máy gạch không nung – Cụm công nghiệp Cam Hiếu – Xã Cam Hiếu – huyện Cam Lộ – tỉnh Quảng Trị theo các bước sau:

Bước 1: Gạch không nung sau khi được ép từ máy (gạch không nung non) được vận chuyển đến bãi phơi gạch non ngay trong nhà xưởng, làm cho gạch không nung non tụ nhiên đạt đến trạng thái bắt đầu dính kết, theo tình hình thực tế khác nhau như: kích thước gạch , thời tiết, …, thời gian bắt đầu dính kết khoảng 5-12 tiếng:

Bước 2: Sau khi đạt đến bắt đầu dính kết sẽ xếp gạch từ pallet ra thành khay, ở bước này phải đảm bảo trong khay gạch thông gió bình thường, như vậy khi phun nước bảo dưỡng mỗi viên gạch đều được thấm nước, đạt đến hiểu quả bảo dưỡng cao.

Bước 3: Sau khi gạch được xếp thành khay, vận chuyển đến bãi bảo dưỡng( bãi bảo dưỡng với bãi thành phẩm cùng một nơi), khi khay gạch được chuyển vào bãi phải đảm bảo giữa khay phải có không gian để dễ vận chuyển, và đảm bảo sự thông gió giữa khay gạch, làm cho nước ở trong viên gạch dễ thoát hơi;

Bước 4: Phun nước bảo đưỡng lần đầu tiên trong khi thành phần nước của khay gạch sơ bộ phơi khô ( hiện trạng gạch khô như sau: cả khay gạch cảm giác không ẩm, nhìn bệ mặt gạch vừa trắng vừa sáng) ; chất lượng gạch không nung đạt đến cường độ chịu nén mác bao nhiêu là do lần đầu tiên bảo dưỡng, cho nên khâu này rất quan trọng. Khi phun nước bảo dưỡng bắt buộc mỗi viên gạch phải thấm hết nước; sau khi đợi thành phần nước bảo dưỡng hoàn toàn khô hết mới phun nước bảo dưỡng tiếp( lưu ý: bắt buộc gạch phải hoàn toàn khô hết mới được phun nước bảo dưỡng tiếp, trong trường hơp khi chưa hoàn toàn khô hết không phun nước bảo dưỡng tiếp)

Bước 5: Sau khi lần đầu tiên phun nước bảo dưỡng hoàn toàn khô hết , tiếp tục bảo dưỡng lần 2, yêu cầu bảo dưỡng như lần đầu tiên;

Bước 6: Sau khi phun nước bảo dưỡng lần đầu tiên và lần 2, trong trường hợp này cách bảo dưỡng chuyển thành bảo dưỡng tự nhiên, theo tình hình thời tiết khoảng 7-10 ngày phun nước bảo dưỡng một lần, sau khi gạch được bảo dưỡng tự nhiên đến 28 ngày, gạch không nung hoàn toàn cứng, công việc bảo dưỡng hoàn thiện.

Quy trình bảo dưỡng gạch không nung được quán triệt và áp dụng cụ thể đến bộ phận sản xuất, tất cả vì mục tiêu “ một viên gạch xuất xưởng là một lần khẳng định chất lượng”, góp phần xây dựng nên thương hiệu Thiên Tân phát triển bền vững

 

 

 

 

Leave a Reply